Yayınlar ve İnternetteki Yazılar

KİTAPLAR

1. Belediyelere Yönelik Seçilmiş Yazılar (Kültür ve Turizm Bakanlığı – ISBN: 978-605-83406-2-6)

2. Zabıta El Kitabı (Kültür ve Turizm Bakanlığı – ISBN 978-605-83406-1-9)

3. Zabıta Mevzuatı (Kültür ve Turizm Bakanlığı – ISBN 978-605-83406-0-2)

MESLEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

“İhale İşlemlerinde Görev Alanların Mali, İdari ve Cezai Sorumluluk Riski” Mali Hukuk Dergisi Yıl 2017 Sayı 148

“Belediyelerde Ön Ödeme (Avans ve Kredi) İşlemleri”, İller ve Belediyeler Dergisi, Türkiye Belediyeler Birliği yayın organı, 2008 Nisan, Sayı:720

“12 Kasım 2008 Tarihli AİHM Kararı Belediyelerde Görev Yapan Memurlar İçin Neler Getir(m)iyor?” , İller ve Belediyeler Dergisi, Türkiye Belediyeler Birliği yayın organı, 2008 Aralık, Sayı:728

“Belediyelerde Süreç Yönetimi”, İller ve Belediyeler Dergisi, Türkiye Belediyeler Birliği yayın organı, 2009 Ekim – Kasım, Sayı:728-739

“Belediye Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar”, İller ve Belediyeler Dergisi, Türkiye Belediyeler Birliği yayın organı, 2010 Şubat – Mart, Sayı:742-743

“Belediyelerin Yönetim Bilgi Sistemlerini Geliştirmelerine Yönelik Bir Öneri”, Türkiye Belediyeler Birliği yayın organı, 2011 Temmuz, Sayı:759

Belediye Malvarlığı Haczedilebilir mi? Mali kılavuz (e-makale: www.mukder.org.tr)

“Belediyelerde Görev Yapan Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Sorunları” Mali Kılavuz Dergisi, 48. Sayı

“Belediyelere Uygulanan Haciz İşlemleri, Konu İle İlgili Yargı Kararları”,

“Belediye Evlendirme Memurlarının Mali Denetimi” Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi

Şubat 2011 Cilt: 16 Sayı: 2

“Belediyeler Tarafından Yapılan Giderlerin Belgelendirilmesi”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi Mart 2008 Cilt : 13  Sayı: 3

“2009/4 sayılı Başbakanlık Genelgesinin Belediyeler Açısından Önemi”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi Haziran 2009 Cilt: 14 Sayı: 6

“Belediye Gelirlerinin Tahsilatına İlişkin İşlemler”, Yerel Yönetim ve Denetim Dergisi Eylül 2009 Cilt: 14 Sayı: 9

İNTERNETTE YAYIMLANAN ÇALIŞMALAR

Memur, aldığı her emri uygulamak zorunda mı?

http://www.memurlar.net/haber/606920/

Bazı Belediyelerin, Memurlarla Toplu Sözleşme İmzalamasıyla Ortaya Çıkan Hukuki Tartışmalar – I – II          

http://www.memurlar.net/haber/149032/

Yeni belediye başkanları devir işlemlerinde nelere dikkat etmeli?

https://www.memurlar.net/haber/820711/yeni-belediye-baskanlari-devir-islemlerinde-nelere-dikkat-etmeli.html

Belediye İç Kontrol Uyum Eylem Planlarında (İKUEP) Sıklıkla Yapılan Hatalar

http://www.dt-audit.com/mobil/koseyazisi.php?id=1159

Belediyelerce Yapılan Danışmanlık Hizmet Alımlarının Kapsamı

http://www.dt-audit.com/mobil/koseyazisi.php?id=1158

Zabıtaya Vurmanın Dayanılmaz Hafifliği

https://www.ilkhaber.biz/yazarlar/taner-eraslan/zabitaya-vurmanan-dayanilmaz-hafifligi/243/

İhale Mevzuatında ‘Öngörülemezlik’ Kavramının Önemi

https://mevzuattakip.com.tr/haber/ihale-mevzuatinda-ongorulemezlik-kavraminin-onemi

Kamu Görevlileri İçin Yasakların Önemi

https://haberlerankara.com/makale/3276272/taner-eraslan/kamu-gorevlileri-icin-secim-yasaklarinin-onemi

TÜM YAZILAR

https://haberlerankara.com/yazar/taner-eraslan