Teklif Zarfının Üzerinde İdarenin Açık Adresinin Yazılmaması (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
36

Teklif Zarfının Üzerinde İdarenin Açık Adresinin Yazılmaması (KİK Uyuşmazlık Kararı)

 

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No        : 2018/067

Gündem No        : 23

Karar Tarihi        : 12.12.2018

Karar No        : 2018/UM.II-2035

 

“…Öte yandan ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan teklif zarfı incelendiğinde, zarfın Otokoç Oto. Tic. ve San. A.Ş. Konya Temsilciliği’ne ait anteti taşıdığı, zarfın üzerinde yazıcı ile işin adına, şirket unvanına, adresine, vergi numarasına ve vergi dairesine yer verildiği, el yazısı ile İKN bilgisine, ihale tarihi ve saatine yer verildiği, zarfın ön ve arka yüzündeki yapıştırılan yerlerin imzalandığı ve kaşelendiği ancak zarfın üzerinde idarenin açık adresine yer verilmediği görülmüş olup itirazen şikayet sahibinin Otokoç Oto. Tic. ve San. A.Ş.nin teklif zarfının mevzuata aykırı olduğu yönündeki iddiasının yerinde olduğu, Otokoç Oto. Tic. ve San. A.Ş.nin teklif zarfının açılmadan iade edilmesi gerekirken teklif zarfının açılarak teklifin değerlendirmeye alınmasının yerinde olmadığı ve sonuç olarak söz konusu teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği anlaşılmıştır.”