Taşınırlara İlişkin Kayıtların Mevzuata Uygun Yapılmaması (Sayıştay Denetim Raporu)

0
27

Taşınırlara İlişkin Kayıtların Mevzuata Uygun Yapılmaması (Sayıştay Denetim Raporu)

Belediyenin muhasebe kayıtları, ödeme emirleri ve yapılan incelemeler sonucunda; kuruma alınan ilk madde malzemelerin taşınır işlem fişlerinde giriş çıkışlarının aynı gün yapıldığı tespit edilmiştir. Böyle bir kayıt yöntemi Belediyenin bilançosunda 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabının sıfır bakiye vermesine neden olmaktadır. Tüketimi henüz gerçekleşmemiş ilk madde ve malzemelerin tüketilmediği halde muhasebe kayıtlarından satın alındığı anda çıkışının yapılması veya doğrudan giderleştirilmesi fiili miktar ile kayıtlı miktar arasında tutarsızlığa sebebiyet vermektedir.
Mahalli idareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 116’ıncı maddesi uyarınca kurum faaliyetlerinde kullanılmak veya tüketilmek üzere satın alınan tüketim malzemelerinin öncelikle 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabına borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilmesi, tüketim malzemelerinden tüketilmek amacıyla kamu idaresinin ilgili birimlerine verilenlerin veya kullanılanların taşınır 2. düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı listesinin üç ayı geçmemek üzere üst yöneticiler tarafından belirlenen dönemin son iş günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine bildirilerek 630 Giderler Hesabına borç, 150 İlk Madde ve Malzeme
Hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir.
Taşınır Mal Yönetmeliği’nin 13’üncü ve 30’uncu maddesinde yer verilen hükümler gereğince de ilk madde ve malzemelerin çıkış kaydının kullanım kaydıyla üç ayı geçmemek üzere yapılması gerekmektedir.
Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizce 01.01.2017 tarihinden itibaren bulgu konusu doğrultusunda işlem yapılmaktadır.” denilmektedir.
Sonuç olarak Kurum tarafından gerekli düzeltmelerin yapıldığı belirtilmiş olmasına rağmen sözkonusu düzeltmeler 2017 yılında yapılmış olup 2016 yılı mali tablolarındaki 150 İlk Madde ve Malzeme Hesabı ile 630 Giderler Hesabına yansımamıştır ve mali tabloların doğru ve güvenilir bilgi içermemesi hususu devam etmektedir.
Düzeltme işlemlerine ilişkin inceleme müteakip denetim döneminde yapılacaktır.