İLETİŞİM BİLGİLERİ

TANER ERASLAN

Bakırköy Belediye Başkanlığı İç Denetçi

İstanbul, Türkiye – Kamu Hizmetleri

Şu Anda      : Bakırköy Belediyesi

Önceki        : T.C. Maliye Bakanlığı, İstanbul Defterdarlığı

Eğitim          :  Marmara Üniversitesi

 

Eğitim

 • Marmara Üniversitesi

  Maliye, Mali Hukuk, Tez Adı: Karaparanın Türk vergi sistemini yönlendirici etkisi
   – 
  Karaparanın Türk vergi sistemini yönlendirici etkisi / Tax system in the Turkey have to role in dirty money
  Yazar:TANER ERASLAN
  Danışman: Y.DOÇ.DR. VEYSİ SEVİĞ
  Yer Bilgisi: Marmara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Konu:Ekonomi = Economics ; Hukuk = Law
  Dizin:Kara para = Money laundering ; Kayıt dışı ekonomi = Unrecoided economy ; Mali Hukuk = Fiscal Law ; Türk vergi sistemi = Turkish tax system ; Vergi sistemi = Tax system ; Vergiler = Charges
 • İktisat, İktisat
   – 
  Faaliyet ve Topluluklar: İktisat Kulübü

 Yetenekler

 • Kamuda mali/idari/cezai sorumluluk
 • Risk Management
 • Project Management
 • Financial Analysis
 • Budgets
 • Strategic Planning
 • Business Analysis
 • Kamu İç Kontrol Sistemi
 • İç Denetim
 • Bütçe analizi
 • Mevzuat takip yöntemleri
 • Kamu harcama hukuku

Deneyim

 • İç Denetçi

  Bakırköy Belediyesi
   – Şu Anda (10 yıl 2 ay)

  a) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek.
  b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
  c) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak.
  ç) İdarenin harcamalarının, malî işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunluğunu denetlemek ve değerlendirmek.
  d) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak.
  e) Denetim sonuçları çerçevesinde iyileştirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek.
  f) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soruşturma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldığında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek.
  g) Kamu idaresince üretilen bilgilerin doğruluğunu denetlemek.
  ğ) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirliğini değerlendirmek.
  h) Suç teşkil eden durumlara ilişkin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek.

  Muhasebe denetmeni

   

  T.C. Maliye Bakanlığı
   –  (5 yıl)

  muhasebe denetimi, harcama sonrası denetim

 • Memur

  İstanbul Defterdarlığı
   –  (9 yıl)

  tahsilat işlemleri

   

 

Close