Sözleşme İmzalamadan Önce Konkordato İlan Edilmesi (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
16

Sözleşme İmzalamadan Önce Konkordato İlan Edilmesi (KİK Uyuşmazlık Kararı)

 

KAMU İHALE KURUL KARARI

Toplantı No        : 2018/067

Gündem No        : 41

Karar Tarihi        : 12.12.2018

Karar No        : 2018/UY.I-2051

 

 

“…Bu çerçevede yapılan inceleme neticesinde, başvuru sahibi istekli tarafından, idareye sunulan T.C Kayseri 1. Asliye Ticaret Mahkemesince düzenlenen dava tensip tutanağında, başvuru sahibi istekliye 3 ay süreyle geçici mühlet verildiği, konkordatonun tasdik edildiği ya da onaylandığı ile ilgili bir sonuca varılamayacağından “konkordato ilan eden” durumunda olmadığı sonucuna varılmıştır.

 

Ayrıca 4734 sayılı Kamu İhale Kanun’un 44’üncü ve 58’inci maddeleri ve Yapım İşi İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 68’inci maddesi gereği, ihale üzerinde bırakılan isteklinin sözleşmeyi imzalamasının zorunlu olduğu, mücbir sebep halleri dışında sözleşme imzalamayan istekliler hakkında ise altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanacağı anlaşılmaktadır.