Meslek Hayatı

Meslek Hayatı

Kasım 1993’te Bursa Defterdarlığı istatistik servisinde memur olarak başladı. İşi vergi dairelerinden gelen vergi tahakkuk ve tahsilat tutarlarını konsolide etmek ve Bursa’nın toplam vergi kapasitesini her ay Bakanlığa bildirmekti.

Bilgisayar olmadığı için büyük defterlere tutarlar dolma kalemle işleniyor ve daktilo ile 63 Kalem Hesap Bilgisi Cetvellerine işleniyordu.

Nisan 1996’da İstanbul Defterdarlığı Tahsilat Gelir Müdürlüğünde memur olarak başladı. Tüm ülke çapında malvarlığı araştırması yapılan bu serviste üniversite döneminde çalıştı.

Yüksek lisans döneminde görev yaptığı kütüphane memurluğunda kitaplara ilgisi arttı. Birçok kuruma kitap bağışı yapmaları için yazılar yazdı, boş kalan zamanlarında tozlu ve yıllanmış kitapları inceledi.

2002 yılında muhasebe denetmen yardımcılığını kazandığında, 6 ay Ankara’da yoğun bir mevzuat eğitiminden geçti. Eğitim sürecinde 24 mevzuat dersi aldı, sabahtan akşama süren bu eğitim programı sonunda ciddi sınavlar yapılıyordu.

Aldığı derslere arasında;

  • Kamu ihale mevzuatı,
  • Devlet personel mevzuatı,
  • Devlet muhasebesi,
  • Vergi hukuku,
  • Soruşturma usulleri ve ceza hukuku,
  • Denetim teknikleri ve yöntemleri
  • Raporlama
  • Damga vergisi,
  • Amme alacaklarının tahsil usulü hakkında mevzuat

yer almaktadır.

Sınavları başarılı olarak verdikten sonra yardımcı olarak İstanbul Defterdarlığı emrine muhasebe denetmen yardımcısı olarak çalışmaya başladı. Bu dönem, çeşitli kamu kurumlarına harcama (gider) denetimine gitti. Örneğin, Adli Tıp Kurumu, Şişli Etfal Hastanesi, Karayolları, Devlet Su İşleri ve Köy Hizmetleri Döner Saymanlıkları, Kağıthane Malmüdürlüğü…

Yardımcılık sonunda 2 gün süren yeterlilik sınavında başarılı oldu. Bitlis Defterdarlığına muhasebe denetmeni olarak atandı.

2006 yılında kamu mali yönetiminde yapılan mevzuat değişikliği ile yeni oluşturan iç denetçilik için değişik kamu kurumlarına başvuruda bulundu.

2007 yılı Şubat ayında da Bakırköy Belediyesine iç denetçi olarak atandı. Yine Ankara yine eğitim. Bu defa iç kontrol ve iç denetim sistemi hakkında 3 ay süren yoğun bir eğitim aldı. Bu eğitimde özellikle kurumsal risk yönetimi, iç kontrol standartları ve modelleri (COSO, COCO vb.) hakkında inceleme imkanı buldu.

2010 yılında iç denetim kapsamında fiilen denetime başladı, belediyenin birçok biriminde denetim yaptı ve rapor yazdı.

Diğer taraftan danışmanlık görevi kapsamında belediyenin birçok eğitiminde görev de aldı.

Bakırköy Belediyesinin kendi zabıta personeline yönelik yaptığı ödüllü eğitimde görev aldı. Sıkı bir eğitim verilmesi ve sınav sonunda ciddi bir sınav yapılması konusunda çalıştı.

 

Close