İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu damga vergisine tabi mi (GİB Özelge)

0
18

İşyeri açma ve çalışma ruhsatı başvurusu damga vergisine tabi mi (GİB Özelge)

 

Gelir İdaresi Başkanlığı Özelgesi

“…Buna göre, belediyeniz görev ve yetkisi dahilinde işyeri açılmasına izin verilmesine ilişkin olarak açılacak işyeri ve işletme bilgileri ile çalışacak kişi sayısına yer verilmek suretiyle işyeri sahiplerince işyeri açmak için başvuruda bulunulduğu sırada düzenlenen “Sıhhi İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu” başlıklı kağıdın mahiyeti itibari beyanname olarak değerlendirilmesi ve damga vergisine tabi tutulması mümkün değildir.”