Duvar Yöneticiler!…

0
18

Duvar Yöneticiler!…

Taner ERASLAN
İç Denetçi

Önemli veya günlü bir iş için yoğun bir mesai harcadınız, birim sorumlusuna gönül rahatlığıyla çalışmanızı sundunuz. Ama o da nesi! Yöneticinin mimiklerinden hiçbir şey anlamadığını,
anlamak istemediğini gözlemlediniz. Belki böyle bir durumu zaten bekliyordunuz ve alıştığınız için yadırgamadınız bile…

Yukarıdaki durumlarla mutlaka karşılaşmışsınızdır diye düşünüyorum. Elbette bu sorunun altında liyakat ve kariyer sisteminin oldukça bozuk olması yatıyor. Ancak bunun dışında da
nedenler var mı acaba? Böyle yöneticilerle nasıl çalışmalı ve nasıl iletişim kurulmalı? Duvar yönetici dememin nedeni, böyle yöneticilerde aşağıdaki özelliklerin bulunmasından
kaynaklanmaktadır:

– Risk esaslı çalışmazlar; olayların gerçekleşme olasılığını ve etkilerini hesaplayamazlar. Örneğin, gerçekleşme olasılığı çok az bir konu üzerinde çok fazla durabilirler. Etkisi küçük bir
risk için ciddi tepkiler gösterebilir.

– Adil, gerçekçi ve personelin verimli çalışmasına yönelik iş dağılımı yapamazlar; her personelin yetkinlikleri, görevlendirilebilecekleri alanlar ve bu personelin
görevlendirmesinde sınırlamalar bulunmaktadır. Yönetici, astı durumundaki personele, bu durumlarını gözeten, onları geliştirmeye yöneltecek adil bir görev dağılımı yapmak
durumundadır. Gözüne kestirdiği birine odaklanıp ona göre iş planı yapabilir, sürekli bu
personel önemli işlerde görevlendirilebilir. Duvar yöneticilerin birimlerinde adalet duygusu
oldukça zedelenmiştir. Çok çalışan, hiç çalışmayan, önemli sorumluluklar üstlenen veya
sorumluluk almaktan kaçınan personel ayrımı yapılmamaktadır. Önemsiz bir işi yapan çok
değer görebilir, ciddi sorumluluklar almayıp, yöneticinin önemsediği görevleri üstlenen
personel diğer personele üstünlük sağlayabilir.
– İş programının oluşturulması, amaç ve hedeflerin belirlenmesinde ciddi hatalar
yapılır; birimin nereye varmak istediği, varmak istediklerine hangi faaliyetlerle
ulaşabileceğine ilişkin analiz yeteneği oldukça zayıftır. Örneğin, mevzuat kısıtları nedeniyle
birimin üstlenemeyeceği bir amacı gerçekleştirmek için astı yönlendirmeye çalışabilir.
– Bilgi iletişimi zayıftır; hangi düzey personelle hangi konuyu paylaşacağını bilmez, bilginin
(görev emri, görev alanının değişmesi, mevzuat değişikliği vb.) hangi araçlarla paylaşılacağı
konusunda ciddi hatalar yapabilir. Örneğin, resmi gazetede önemli bir değişiklik sonrası bir
değişiklik olmuş bir bakın diyen yönetici “duvar yöneticidir.” “Resmi gazetedeki değişiklik
birimimizi doğrudan ilgilendiriyor. Cuma günü buna ilişkin bir toplantı yapacağız. Lütfen bir
okuyalım” denebilecekken…
– İzleme çalışmalarına gereken önemi vermemektedir; geçmiş çalışmaların incelenmesi,
eksiklerin veya sapmaların tespit edilmesi oldukça önemlidir. Kendi hakkında sistemli ve
planlı iç değerlendirme yapılmayan, kendini izlemeyen birimler gelişime kapalıdır. İzleme
planlı, üzerinde çalışılmış bir sistemle yürütülürse önemli faydalar sağlar. Örneğin, insan
kaynakları kuruma yönelik planladığı eğitimlerin gerçekleşmelerini ve etkili yürütülüp
yürütülmediğine ilişkin değerlendirmeleri daha eğitimler başlamadan nasıl izleyeceğine ilişkin
bir yöntem benimsemiş midir?
– Bu yöneticilerin kontrol faaliyetleri zayıf hatta ek bir yük bile getirmektedir; Neyin önemli
olduğu bilinemediğinden, kontrol yanlış yöntemlerle yürütülebilir, kontrol ediyorum diyerek
ast gereksiz yere meşgul edilebilir. Örneğin, ihaleye ilişkin bir yazışmada önemli sorunların
giderilmesine yönelik görüş alışverişi yerine yazının puntosuyla, imlasıyla ilgilenilebilir.
Yükselme, kariyer sistemlerimiz bilimsel ve genel kabul görmüş kurallarla oluşturulmadığı için
yöneticinin seçilmesinde ve görevi yürütmesinde önemli sorunlarla karşı karşıyayız.
Bu durumda ast, ciddi riskler almakta, görevini yaparken mutsuz olmakta, yükselme heyacanı
taşımamaktadır.
Ancak bir şekilde sorumluluk alınmakta, imza atılmakta ve işlem süreçlerinde görev
alınmaktadır. Bu nedenle, ast kendi yöntemlerini belirlemek durumunda kalmaktadır.