MAKALELER

Belediye Mali Kaynakları, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamında Değerlendirilecek mi?

Belediye Mali Kaynakları, Tek Hazine Kurumlar Hesabı Kapsamında Değerlendirilecek Mı?   Taner ERASLAN     Tek Hazine Kurumlar Hesabı, Tek…

Devamı »

Belediyelerce Satın Alınan Yazılımların Standardizasyonunda Yöntem Sorunu

Belediyelerce Satın Alınan Yazılımların Standardizasyonunda Yöntem Sorunu Günümüz teknolojik gelişmeleri, çalışma hayatını da doğrudan ve oldukça esaslı bir şekilde etkilemektedir.…

Devamı »

Belediye Bütçe İçi İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları

Belediye Bütçe İçi İşletmelerde Muhasebe Uygulamaları   Taner ERASLAN                      …

Devamı »

Yeni Sistemin Belediyeleri İlgilendiren Düzenlemeleri

Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (1 numaralı Kararname), 10 Temmuz 2018 tarih ve 30474 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış ve söz…

Devamı »

Belediye Varlıklarına Haciz Konulabilir Mi?

Belediye Varlıklarına Haciz Konulabilir Mi?     1. Giriş Haciz sözcüğü, “ayıran”, “bölen” anlamına gelen Arapça bir kelimedir. Haciz, bir…

Devamı »

Belediyelerin 2019 Bütçe Hazırlık Çalışmalarına Yönelik Somut Önerilerimiz

Bütçe kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3 üncü maddesinde, belirli bir dönemdeki gelir ve gider tahminleri…

Devamı »

Belediyelerde ve Belediye Şirketlerinde Personel İstihdamının Sınırları

Bilindiği üzere, 696 sayılı KHK ile kamuda personel istihdamına ilişkin oldukça önemli değişikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklerin, belediyelerin personel istihdamının…

Devamı »

Belediye Şirketlerine İlişkin Yeni Düzenlemenin Olası Sonuçları

Bilindiği üzere, 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 83’üncü maddesi ile 4734 sayılı Kamu…

Devamı »

Belediyelerde Gerçekleştirme ve Kanıtlayıcı Belge Dilemması

Yazının tamamı, Muhasebat Kontrolörleri Derneği yayın organı Mali Kılavuz Dergisinin 79. Sayısında (Ocak – Mart 2018) yayınlanmıştır.” Bilindiği üzere, 24…

Devamı »

Yeni Kurulan Belediye Şirketini Bekleyen Mali, Hukuki, İdari ve Cezai Sorumluklar

1. Giriş 696 sayılı KHK ile belediyelerde personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımlarında veya bu kapsamda sayılan işlerde[1] istihdam edilen personelin, belediye…

Devamı »
Close