MAKALELER

Kamu Zararının Tespit ve Tahsil Süreçlerinde Ahizlerin (İlgililerin) Durumu

Kamu Zararının Tespit ve Tahsil Süreçlerinde Ahizlerin (İlgililerin) Durumu   Özet Kamu görevlileri, mevzuattan aldıkları yetkiye dayanarak ve kendilerine tahsis edilen…

Devamı »

2010 Referandumu Sonrasında Memura Verilen Toplu Sözleşme Hakkı ve Konuyla İlgili Sayıştay Tazmin Kararları

2010 Referandumu Sonrasında Memura Verilen Toplu Sözleşme Hakkı ve Konuyla İlgili Sayıştay Tazmin Kararları Özet 2010 yılında yapılan Anayasa Referandumuyla,…

Devamı »

Zabıtaya Mesleğinin Çıkmazlar ve Çözüm Önerileri

Zabıtaya Mesleğinin Çıkmazlar ve Çözüm Önerileri Giriş Toplumsal vakıa, neden-sonuç ilişkisiyle anlamlanır. Aslında bireylerin davranışlarını, tepkileri veya kişilikleri de anlamak…

Devamı »

Stratejik Planların Hazırlık ve Uygulama Süreçlerinin Olası Riskleri

Stratejik Planların Hazırlık ve Uygulama Süreçlerinin Olası Riskleri Özet 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte,…

Devamı »

Belediyelerde Hile Denetimi Yetki, Yöntem ve Sonuç Sorunsalı

  Giriş Antik çağlardan günümüze çözüm bulmaya çalıştığımız konulardan biri de hiledir. Hilenin tespiti, gelişen teknoloji ve farklılaşan ekonomik ilişkiler…

Devamı »

Yeni Belediye Başkanlarının Devir Sorumlulukları ve Riskleri

Yeni Belediye Başkanlarının Devir Sorumlulukları ve Riskleri   Taner ERASLAN İç Denetçi (E)   Giriş Seçim kazanan yeni belediye başkanları,…

Devamı »

2018 Yılı Faaliyet Raporlarının Oylanmasında Olası Riskler

2018 Yılı Faaliyet Raporlarının Oylanmasında Olası Riskler    Giriş Bilindiği üzere, faaliyet raporları, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 56.maddesi gereği, 5018…

Devamı »

Harcama Birimlerinin Aralık Ayı Taşınır İşlemleri

Giriş Kesin hesap, hesap verme sorumluluğunu yerine getiren önemli bir mali araçtır. Bir tanımı yapılmamakla birlikte, mali mevzuatımızda kesin hesabın…

Devamı »

Muhasebe Yazılımlarının Dönem Sonu İşlemlerinde Yaptığı Hatalar

Muhasebe Yazılımlarının Dönem Sonu İşlemlerinde Yaptığı Hatalar Giriş Muhasebe raporları, gerçekleşmeleri raporladığı için geleceğe dönük öngörü ve planlama için en…

Devamı »

Sosyal Denge Tazminatıyla İlgili Sayıştay Tazmin Kararlarının Hukuki Sonuçları

Giriş Bilindiği üzere, 5982 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’u 7/5/2010 tarihinde kabul edilmiş[1], söz konusu…

Devamı »
Close