Belediyelerin borçlanma sınırına ilişkin Sayıştay Kararı

0
24

Sayıştay tarafından hazırlanan denetim raporunda borçlanmaya ilişkin aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır: “…Kurumun borç stokunun 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda belirtilen sınırın üzerinde olduğu ve en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 ayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde yüzde onunu geçen iç borçlanma için İçişleri Bakanlığının onayı alınmamıştır.”

Devamını okumak için tıklayınız.