Belediye Faaliyetlerine İlişkin Performans Gösterge Örnekleri

0
26
Belediye Faaliyetlerine İlişkin Performans Gösterge Örnekleri
Sıra No Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Sınıf Açıklama Göstergenin Yönü
1 Çevresel Harcamalara Aktarılan Kaynağın Toplam Kaynak İçerisindeki Oranı Yüzde Çevre Yönetimi Bir yıl içerisinde çevresel harcamalara aktarılan kaynağın toplam kaynak içerisindeki oranını ifade eder. Artış/Azalış
2 Havadaki Kükürt Dioksit (SO2) Oranının 125μg/m3’ün Üstüne Çıktığı Gün Sayısı Sayı Çevre Yönetimi Yerleşmede son bir yıl içinde havada bulunan kükürt dioksit miktarının sınır değer olarak belirlendiği 125 μg/m3 (Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde kükürt dioksit için belirlenen kısa vadeli sınır değer)’ten fazla olduğu günlerin toplam sayısını ifade eder. Azalış
3 Havadaki Partiküler Madde PM10 Oranının 50 μg/m3’ün Üstüne Çıktığı Gün Sayısı Sayı Çevre Yönetimi Yerleşmelerde son bir yıl içinde havada bulunan partiküler madde miktarının 50 μg/m3 (Hava Kalitesi Değerlendirme ve Yönetimi Yönetmeliği’nde partiküler madde için belirlenen kısa vadeli sınır değer)’ten fazla olduğu günlerin toplam sayısını ifade eder. Azalış
4 İçme ve Kullanma Suyu Şebekesine Bağlı Nüfus Oranı Yüzde Çevre Yönetimi Bir yerleşmede, içilebilir ve kullanılabilir nitelikte suyu düzenli bir biçimde sağlayan şebekeden doğrudan yararlanma imkânına sahip olan nüfusun toplam nüfus içerisindeki oranını ifade eder. Artış
5 Su Kalite Testlerinde Alınan Numunelerin Standartlara Uygunluk Oranı Yüzde Çevre Yönetimi Standartlara uyan numune sayısının toplam numuneye oranını ifade eder. Belirli noktalardan abone kullanımına girmeden önce alınan suyun laboratuvar analizlerinin TSE veya WHO standartları içinde olup olmadığını gösterir. Artış
6 Su Kayıp Kaçak Oranı Yüzde Çevre Yönetimi Su şebekesine alınan su miktarı ile faturalandırma yolu ile ölçülen su miktarı arasındaki farkın toplama oranını ifade eder. Bu gösterge, su kayıplarının niteliğini ve işletmenin yetersizliğinin kaynağını belirlemekte ve fiziksel, ticari kayıpların oranını değerlendirmektedir. Azalış
7 Arıtılan Atık Su Oranı Yüzde Çevre Yönetimi Atık su arıtma tesisinde bir yıl boyunca arıtılan suyun o yıl ortaya çıkan toplam atık su miktarına oranını ifade eder. Artış
8 Atık Su Toplama Oranı Yüzde Çevre Yönetimi Kanalizasyon şebekesine bağlı hane sayısının toplam hane sayısına oranını ifade eder. Artış
9 Yağmur Suyu Şebekesine Sahip Cadde Ve Sokak Oranı Yüzde Çevre Yönetimi Yağmur suyu şebekesine sahip cadde ve sokak sayısının toplam sokak ve cadde sayısına oranını ifade eder. Artış
10 Hal Denetimleri Sonucu Yakalanan Kayıt Dışı Mal Miktarı Sayı Çevre Yönetimi Hal denetimleri sonucu yakalanan kayıt dışı mal miktarını ifade eder. Artış/Azalış
11 Katı Atık Toplama Hizmeti Verilen Hane Oranı Yüzde Çevre Yönetimi Evsel katı atık toplama hizmetinden yararlanan hane sayısının toplam hane sayısı içindeki oranını ifade eder. Artış
12 1.000 Haneye Düşen Katı Atık Toplama Araç Sayısı Sayı Çevre Yönetimi 1.000 haneye düşen katı atık toplama araç sayısını ifade eder. Artış
13 Düzenli Depolamaya Tabi Tutulan Katı Atık Oranı Yüzde Çevre Yönetimi Yerleşmede düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilen katı atık miktarının toplam katı atık miktarına oranını ifade eder. Artış
14 Toplanan Katı Atık Tonu Başına Katı Atık Toplama Maliyeti Yüzde Çevre Yönetimi Toplanan katı atık tonu başına katı atık toplama maliyetini ifade eder. Azalış
15 Kompostlaştırılan Katı Atık Oranı Yüzde Çevre Yönetimi Yerleşmede kompostlaştırma yöntemi (bertaraf edilen atıklar mineral gübre yerine kullanılarak geri kazanımı) ile bertaraf edilen katı atık miktarının toplama oranını ifade eder. Artış
16 Geri Dönüşümü Yapılan Katı Atık Oranı Yüzde Çevre Yönetimi Geri dönüşüme tabi tutulan katı atık miktarının toplama oranını ifade eder. Artış
17 Geri Dönüşüme Gönderilen Elektronik Atık Miktarı Sayı Çevre Yönetimi Geri dönüşüme gönderilen elektronik atığın toplam miktarını ifade eder. Artış
18 Meslek Edindirme Amaçlı Yaygın Eğitim Programlarından Yararlananların Sayısı Sayı Eğitim Meslek edindirme amaçlı eğitim programlarından yararlanan katılımcı sayısını ifade eder. Artış
19 Meslek Edindirme Amaçlı Yaygın Eğitim Programlarında Kurs Başına Katılımcı Sayısı Sayı Eğitim Meslek edindirme amaçlı eğitim programlarında kurs başına katılımcı sayısını ifade eder. Artış/Azalış
20 Mesleki Eğitimlerden Yararlanan Kursiyerlerin Memnuniyet Düzeyi Yüzde Eğitim Meslek edindirme amaçlı eğitim programlarından yararlanan kursiyerlerin memnuniyet düzeyini ifade eder. Artış
21 1000 Kişi Başına Trafik Kaza Sayısı Sayı Kentsel Ulaşım Kentte 1000 kişi başına bir yılda meydana gelen trafik kayıtlarına geçmiş toplam trafik kazası sayısını ifade eder. Azalış
22 Parselinde Otopark İhtiyacı Karşılanan Bina Oranı Yüzde Kentsel Ulaşım Otopark Yönetmeliği ve Tebliğine göre otopark ihtiyacı parselinde karşılanan binaların toplam ruhsatlı bina sayısı içindeki oranını ifade eder. Artış
23 Toplu Taşıma Araçlarını Kullanan Yolcu Oranı Yüzde Kentsel Ulaşım Şehir içi yolculuklarda kamu ve özel toplu taşıma araçları ile yapılan günlük yolcu sayısının şehrin toplam nüfusuna oranını ifade eder. Artış
24 Belediye Otobüsü Başına Taşınan Yolcu Sayısı Sayı Kentsel Ulaşım Belediye otobüsü başına taşınan yolcu sayısını ifade eder. Artış/Azalış
25 Toplu Taşıma Araçlarında Geçen Ortalama Yolculuk Süresi Sayı Kentsel Ulaşım Şehir içi toplu taşıma hatlarındaki ortalama yolculuk süresinin toplamının hat sayısına oranını ifade eder. Azalış
26 Km Başına Toplu Taşıma Hizmet Maliyeti Sayı Kentsel Ulaşım Bir yıl içerisinde toplu taşıma araçlarına ilişkin yakıt, personel, bakım-onarım ve diğer maliyetlerin toplamının yapılan km cinsinden yol uzunluğuna oranını ifade eder. Azalış
27 Otobüs Başına Ortalama Bakım Maliyeti Sayı Kentsel Ulaşım Otobüs başına ortalama bakım maliyetini ifade eder. Azalış
28 Zirve Saatte Hizmet Sunulan Yolcu Kapasitesi Sayı Kentsel Ulaşım Zirve saatte toplam yolcu taşıma kapasitesini ifade eder. Artış
29 Otopark Kapasitesi Yüzde Kentsel Ulaşım Şehirde toplumun kullanımına açık olan otoparklardaki araç park yeri sayısının şehirdeki toplam araç sayısına oranını ifade eder. Artış
30 Yaya Bölgesi Olarak Düzenlenmiş Alanların Kentsel Yerleşim Alanına Oranı Yüzde Kentsel Ulaşım Şehirde yaya bölgesi olarak düzenlenmiş alanların yerleşim alanına oranını ifade eder. Artış
31 Bakım-Onarımı Yapılan Yol Oranı Yüzde Kentsel Ulaşım Bakım-onarımı yapılan yol uzunluğunun toplam yol uzunluğuna oranını ifade eder. Artış
32 Asfalt Bakımı Yapılan Yollarla İlgili Memnuniyet Düzeyi Yüzde Kentsel Ulaşım Asfalt bakımı yapılan yollarla ilgili yapılan memnuniyet düzeyini ifade eder. Azalış
33 Kaldırımların 10 Yıldan Önce Bakım İhtiyacı Duymama Oranı Yüzde Kentsel Ulaşım Kaldırımların 10 yıldan önce bakım ihtiyacı duymama oranını ifade eder. Azalış
34 Bisiklet Yolu Uzunluğu Sayı Kentsel Ulaşım Ulaşım, gezinti ve spor yapmak amacıyla bisikletlilerin emniyetli bir şekilde kullandığı toplam bisiklet yolu uzunluğunu ifade eder. Artış
35 Çocuk Dostu Şehir Algısı Yüzde Toplum, Yerleşme Kalitesi Bir yerleşmenin çocuk büyütmek için iyi bir yer olduğunu düşünen nüfus oranını ifade eder. Artış
36 Yaşlı Dostu Şehir Algısı Yüzde Toplum, Yerleşme Kalitesi Yaşlılık dönemini geçirmek için iyi bir yer olduğunu düşünen nüfus oranını ifade eder. Artış
37 Engelli Dostu Şehir Algısı Yüzde Toplum, Yerleşme Kalitesi Engellilerin rahat edebilecekleri bir yer olduğunu düşünen nüfus oranını ifade eder. Artış
38 Şehirden Duyulan Memnuniyet Oranı Yüzde Toplum, Yerleşme Kalitesi Yaşadığı yerleşmeyi bir yabancıya tavsiye edebileceğini belirten kişilerin toplam nüfusa oranını ifade eder. Artış
39 Kentsel Alt ve Üst Yapının Yaşlı ve Engellilere Uygunluk Oranı Yüzde Toplum, Yerleşme Kalitesi Şehirsel alt ve üst yapının yaşlı ve engellilere uygunluk oranını ifade eder. Artış
40 Kadın Sığınma Evi Sayısı Sayı Toplum, Yerleşme Kalitesi Kadın sığınma evi sayısını ifade eder. Artış
41 Sosyal Yardım Alan Hane Sayısı Sayı Toplum, Yerleşme Kalitesi Yiyecek, giyecek ve yakacak gibi yardımların yapıldığı hane sayısını ifade eder. Artış/Azalış
42 Evde Bakım Hizmeti Verilen Kişi Sayısı Sayı Toplum, Yerleşme Kalitesi Evde bakım hizmeti verilen kişi sayısını ifade eder. Artış
43 Sosyal Yardımlardan Memnuniyet Oranı Yüzde Toplum, Yerleşme Kalitesi Sosyal yardımları alan ailelerin bu hizmetten duyduğu memnuniyet düzeyini ifade eder. Artış
44 Sosyal Yardımların Adaletli Yapıldığına Dair Algı Düzeyi Yüzde Toplum, Yerleşme Kalitesi Sosyal yardım talebinde bulunmayan vatandaşların sosyal yardımların adaletli yapıldığına ilişkin algı düzeyini ifade eder. Artış
45 Hayvan Barınakları Sayısı Sayı Toplum, Yerleşme Kalitesi Belediye sınırları çerçevesinde kurulan barınak sayısını ifade eder. Artış
46 Tedavi Edilen Sokak Hayvanı Sayısı Sayı Toplum, Yerleşme Kalitesi Tedavi edilen hayvan sayısını ifade eder. Artış
47 Kısırlaştırılan ve Rehabilite Edilen Sokak Hayvanı Sayısı Sayı Toplum, Yerleşme Kalitesi Kısırlaştırılan ve rehabilite edilen sokak hayvanı sayısını ifade eder. Artış
48 Sahipsiz Hayvanlara İlişkin Şikâyet Sayısı Sayı Toplum, Yerleşme Kalitesi Sahipsiz hayvanlara ilişkin şikâyet sayısını ifade eder. Azalış
49 Yasal İzni Olmayan Konut Oranı Yüzde Yerleşme Kalitesi Mevcut konut stoku içinde izinsiz, plana ve inşaat ruhsatına aykırı yapılmış, yasal izni olmayan konutların toplam konut sayısına oranını ifade eder. Azalış
50 Planlı Yerleşim Alanlarının Oranı Yüzde Yerleşme Kalitesi Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki planlı alanların (imar planlarında kentsel alan ya da yerleşim alanı olarak planlanan alanlar) toplam alan içindeki oranını ifade eder. Artış
51 Planlı Konut Yerleşim Alanı Oranı Yüzde Yerleşme Kalitesi Belediye ve mücavir alan sınırları içindeki planlı konut yerleşim alanlarının, toplam planlı yerleşim alanına oranını ifade eder. Artış
52 Plansız Gelişen Kentsel Alanların Oranı Yüzde Yerleşme Kalitesi Bir yerleşmede plansız gelişim gösteren alanların, toplam kentsel yerleşim alanına oranını ifade eder. Azalış
53 Gecekondu Bölgelerinin Toplam Kentsel Yerleşim Alanına Oranı Yüzde Yerleşme Kalitesi Kentsel yerleşme alanı içinde, izinsiz ve planlara aykırı olarak oluşturulmuş gecekondu bölgelerinin, toplam kentsel yerleşim alanına oranını ifade eder. Azalış
54 Islahı Yapılan Dere Uzunluğu Sayı Yerleşme Kalitesi Km cinsinden ıslahı yapılan dere uzunluğunu ifade eder. Artış
55 Kişi Başına Aktif Yeşil Alan Büyüklüğü Sayı Yerleşme Kalitesi, Çevre Şehrin dinlenme, gezinti, eğlence gibi ortak kullanım ihtiyaçlarını karşıladığı park, bahçe, fuar, oyun alanı gibi alanlar toplamının kişi başına m2 büyüklüğüdür. Artış
56 Kent ve Doğa Müzesi Sayısı Sayı Yerleşme Kalitesi, Çevre Kent ve doğa müzelerinin toplam sayısını ifade eder. Artış
57 Çevre Kirlenmesi ve Teknolojik Afet Riski Altındaki Alan Oranı Yüzde Yerleşme Kalitesi, Çevre Çevre kirliliği ve teknolojik afet riski altındaki alanların, kentsel yerleşim içindeki oranını ifade eder. Azalış
58 Turizm ve Rekreasyon Amaçlı Kullanılan Alan Oranı Yüzde Yerleşme Kalitesi, Ekonomi Belediye ve mücavir alan sınırları içinde turizm ve rekreasyon amacıyla kullanılan alanların, toplam alana oranını ifade eder. Artış
59 Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulama Sayısı Sayı Yönetim – Yönetişim Belediye hizmetlerine yönelik geliştirilen mobil uygulama sayısını ifade eder. Artış
60 Belediye Hizmetlerine Yönelik Geliştirilen Mobil Uygulamalardan Duyulan Memnuniyet Oranı Yüzde Yönetim – Yönetişim Belediye hizmetlerine yönelik geliştirilen mobil uygulamayı kullananların memnuniyet düzeyini ifade eder. Artış
61 e-Belediye Sistemine Kayıtlı Kullanıcı Sayısı Sayı Yönetim – Yönetişim e-Belediye sistemine kayıtlı kullanıcı sayısını ifade eder. Artış
62 e-Belediye Sisteminde Sunulan Hizmet Sayısı Sayı Yönetim – Yönetişim e-Belediye sisteminden yürütülen hizmet sayısını ifade eder. Artış
63 e-Belediye Sayfasından Ödeme Gerçekleştiren Mükellef Sayısı Sayı Yönetim – Yönetişim e-Belediye sayfasından ödeme gerçekleştiren mükellef sayısını ifade eder. Artış
64 e-Belediye Sayfasından Gerçekleştirilen Tahsilat Miktarının Toplam Tahsilat Miktarına Oranı Yüzde Yönetim – Yönetişim e-Belediye sayfasından gerçekleştirilen tahsilat miktarının toplam tahsilat miktarına oranını ifade eder. Artış
65 Belediyelerde Çalışan Kadın Oranı Yüzde Yönetim – Yönetişim Belediyede çalışan kadın sayısının toplam çalışan sayısına oranını ifade eder. Artış
66 Hizmet Kalitesi Endeksi Sayı Yönetim – Yönetişim Hanehalkına ve işyerleri ana kitlesi içinde belediyeye işi düşenlere/herkese adanmışlık, bulunurluk, cana yakınlık, duyarlılık, dürüstlük, ehliyet, erişim, esneklik, estetik, güvenilirlik, güvenlik, iletişim, ilgi, işlevsellik, konfor, maliyet, nezaket, temizlik/düzenlilik, yardımcı olma gibi hizmet kalitesi bileşenleri değerlendirmeleri üzerinden oluşturulan endeksini ifade eder. Artış
67 Belediyenin Toplam Borcunun Yıllık Gelire Oranı Yüzde Yönetim – Yönetişim Belediyenin toplam borç miktarının toplam gelirine oranını ifade eder. Azalış
68 1000 Kişiye Düşen Belediye Personeli Sayısı Sayı Yönetim – Yönetişim Belediye sınırları içerisinde yaşayan her 1.000 kişiye düşen belediye personelini ifade eder. Azalış/Artış
69 1000 Kişiye Düşen Zabıta Personeli Sayısı Sayı Yönetim – Yönetişim Belediye sınırları içerisinde yaşayan her 1.000 kişiye düşen zabıta sayısını ifade eder. Azalış/Artış
70 1000 Kişiye Düşen İtfaiye Personeli Sayısı Oranı Sayı Yönetim – Yönetişim Belediye sınırları içerisinde yaşayan her 1.000 kişiye düşen itfaiye personelini ifade eder. Azalış/Artış
71 İtfaiyenin Olay Yerine Zamanında İntikal Oranı Yüzde Yönetim – Yönetişim İtfaiyenin acil durum talebi geldiği saat ile yola çıkma saati ve olay yerine varış saati arasındaki fark dikkate alınarak belirlenmiş eşik değer ve altında kalan intikallerin toplam intikallere oranını ifade eder. Artış
72 Talep ve Şikâyetlere Cevap Verilme Oranı Yüzde Yönetim – Yönetişim Belediyenin şikâyet masalarında, vatandaşın talepleri ile isteklerine verilen cevapların oranını ifade eder. Artış
73 Vatandaş Şikâyetlerinin Ortalama Giderilme Süresi Sayı Yönetim – Yönetişim Vatandaş şikâyetlerinin ortalama giderilme süresini ifade eder. Azalış
74 Belediye Aleyhine Sonuçlanan Davaların Oranı Yüzde Yönetim – Yönetişim Belediyenin ve göreviyle ilgili olarak belediye başkanının aleyhine sonuçlanan davaların oranını ifade eder. Azalış
75 Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Yüzde Yönetim – Yönetişim Vatandaşların belediye hizmetlerinden duyduğu genel memnuniyet düzeyini ifade eder. Artış
76 Engellilerin Belediye Hizmetlerinden Memnuniyet Düzeyi Yüzde Yönetim – Yönetişim Engellilerin (belediye çalışanları dâhil) belediye hizmetlerinden memnuniyet düzeyini ifade eder. Artış
77 Denetlenen İşyeri Oranı Yüzde Yönetim – Yönetişim Denetlenen işyerlerinin tüm işyerlerine oranını ifade eder. Artış
78 Sivil Toplum Kuruluşlarıyla Birlikte Üretilen Sosyal Sorumluluk Projesi Sayısı Sayı Yönetim – Yönetişim Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte üretilen sosyal sorumluluk projesi sayısını ifade eder. Artış
79 Uzlaşmayla Sonuçlandırılan Kamulaştırmaların Toplam Kamulaştırmaya Oranı Yüzde Yönetim – Yönetişim Uzlaşmayla sonuçlandırılan kamulaştırmaların toplam kamulaştırmaya oranını ifade eder. Artış
80 Tahsilatın Tahakkuka Oranı Yüzde Yönetim – Yönetişim Tahakkuku yapılan gelirlerin tahsilatının gerçekleşme oranını ifade eder. Artış
81 Öz Gelirlerin Toplam Gelirler İçindeki Oranı Yüzde Yönetim – Yönetişim Belediye bütçesindeki öz gelirler toplamının toplam gelirlere oranını ifade eder. Artış
82 Düzenlenen Hizmet İçi Eğitim Sayısı Sayı Yönetim – Yönetişim Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla gerçekleştirilen hizmet içi eğitim sayısını ifade eder. Artış
83 Hizmet İçi Eğitim Verilen Personel Sayısı Sayı Yönetim – Yönetişim Kurumsal kapasitenin artırılması amacıyla hizmet içi eğitim verilen personel sayısını ifade eder. Artış
84 Hizmet İçi Eğitimlerden Yararlanan Personelin Memnuniyet Düzeyi Yüzde Yönetim – Yönetişim Hizmet içi eğitimlerden yararlanan personelin memnuniyet oranını ifade eder. Artış
85 Belediye Personelinin Memnuniyet Düzeyi Yüzde Yönetim – Yönetişim Belediye personelinin genel memnuniyet düzeyini ifade eder. Artış

 

DÖKÜMANI İNDİR