Taner Eraslan

Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Kamu Zararının Tespit ve Tahsil Süreçlerinde Ahizlerin (İlgililerin) Durumu

Kamu Zararının Tespit ve Tahsil Süreçlerinde Ahizlerin (İlgililerin) Durumu   Özet Kamu görevlileri, mevzuattan aldıkları yetkiye dayanarak ve kendilerine tahsis edilen…

Devamı »
MAKALELER

Zabıtaya Mesleğinin Çıkmazlar ve Çözüm Önerileri

Zabıtaya Mesleğinin Çıkmazlar ve Çözüm Önerileri Giriş Toplumsal vakıa, neden-sonuç ilişkisiyle anlamlanır. Aslında bireylerin davranışlarını, tepkileri veya kişilikleri de anlamak…

Devamı »
MAKALELER

Stratejik Planların Hazırlık ve Uygulama Süreçlerinin Olası Riskleri

Stratejik Planların Hazırlık ve Uygulama Süreçlerinin Olası Riskleri Özet 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle birlikte,…

Devamı »
Duyurular

Yeni Stratejik Planlama Rehberi Kapsamında Belediyelerde Geleceğe Bakış

Yeni Stratejik Planlama Rehberi Kapsamında Belediyelerde Geleceğe Bakış Özet Yeni kamu mali yönetimin önemli unsurlarından biri stratejik yönetim anlayışıdır. Bu…

Devamı »
Duyurular

Stratejik Plan Hazırlık Sürecinde Paydaş Analizlerinin Önemi

Stratejik Plan Hazırlık Sürecinde Paydaş Analizlerinin Önemi   Özet Başarılı stratejik planlar, katılımcılığın sağlandığı ve analiz yöntemlerinin doğru belirlendiği raporlardır.…

Devamı »
Özel Dosya

2020 Mali Yılına İlişkin Bütçe Hazırlık Çalışmaları

2020 Mali Yılına İlişkin Bütçe Hazırlık Çalışmaları     Bütçe kavramı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 3…

Devamı »
Özel Dosya

Stratejik Yönetimin Denetimine İlişkin Sonuçları

Stratejik Yönetimin Denetimine İlişkin Sonuçlar Örnek Bulgu -1: Stratejik Hedeflerin ve Göstergelerin Ölçülebilir Şekilde İfade Edilmemesi Kamu İdareleri için Stratejik…

Devamı »
Özel Dosya

Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberi

1. GİRİŞ A. Kamuda Stratejik Planlamanın Hukuki Çerçevesi 5018 sayılı Kanun’da stratejik plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını,…

Devamı »
Özel Dosya

Belediye Faaliyetlerine İlişkin Performans Gösterge Örnekleri

Belediye Faaliyetlerine İlişkin Performans Gösterge Örnekleri Sıra No Performans Göstergeleri Ölçü Birimi Sınıf Açıklama Göstergenin Yönü 1 Çevresel Harcamalara Aktarılan…

Devamı »
Özel Dosya

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlara Dair Tebliğ

  Kalkınma Bakanlığından: KAMU İDARELERİNCE HAZIRLANACAK STRATEJİK PLANLARA DAİR TEBLİĞ I. 2019-2023 Dönemini Kapsayan Stratejik Planlar 2019-2023 dönemini kapsayan stratejik…

Devamı »
Close