İkametgah Adresinin Aynı Zamanda Şirket Adresi Olarak Kullanıldığı Durumlarda, Çevre Temizlik Vergisinin Ne Şekilde Alınacağı (GİB Özelgesi)

0
24

İkametgah Adresinin Aynı Zamanda Şirket Adresi Olarak Kullanıldığı Durumlarda, Çevre Temizlik Vergisinin Ne Şekilde Alınacağı (GİB Özelgesi)

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

“…Buna göre, iştigal konusu itibarıyla bir işyeri olmaksızın faaliyetini yürütebilmesi mümkün olabilen mükellefler için ikametgâh adreslerinin işyeri olarak kabulü suretiyle mükellefiyet kayıtlarının yapılması imkan dahilindedir. Ancak, mükelleflerin yürüttükleri faaliyet türleri için mutlaka faaliyetin icra edileceği yerin şart olduğunun vergi dairelerince tespiti halinde, bunların mükellefiyet kayıtlarının işyeri adresi olmaksızın yapılmasına imkân bulunmamaktadır.

Bunun yanı sıra, ikamet edilen gayrimenkulün, faaliyetlerinin icrasına tahsis edilmeksizin veya bu faaliyetlerde kullanılmaksızın sadece kayıtlarda iletişim adresi olarak gösterilmiş olması halinde, bu gayrimenkulün işyeri olarak kabul edilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ikamet edilen gayrimenkulün, servis taşıma işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden şirketin faaliyetlerinin icrasına tahsis edilmeksizin veya bu faaliyetlerde kullanılmaksızın sadece kayıtlarda iletişim adresi olarak gösterilmiş olması halinde, bu gayrimenkulün işyeri olarak kabulü mümkün bulunmadığından çevre temizlik vergisinin konutlara ait çevre temizlik vergisi tutarı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Öte yandan, ikamet edilen gayrimenkulün, servis taşıma işletmeciliği faaliyeti ile iştigal eden şirketin, faaliyetlerinin yürütülmesinde/idaresinde kullanılıyor olması ve yapılan faaliyetin ayrı bir işyeri açılmasını gerektirmeyecek mahiyette olması halinde, ikametgah adresinin işyeri olarak kabulü mümkün olduğundan çevre temizlik vergisinin işyerlerine ait çevre temizlik vergisi tutarı üzerinden hesaplanması gerekmektedir.”

Özelgenin tamamını okumak için tıklayınız.