Şirketin Kendi Arazisi Üzerine Yapacağı Binaya İlişkin Belediyeye Ödenecek Harçlar (GİB Özelgesi)

0
17

Şirketin Kendi Arazisi Üzerine Yapacağı Binaya İlişkin Belediyeye Ödenecek Harçlar (GİB Özelgesi)
GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Bursa Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Gelir Grup Müdürlüğü

 

“…Buna göre, şirketiniz adına … İlçesi, … pafta, … parselde kayıtlı bulunan taşınmazın organize sanayi bölgesi, sanayi ve küçük sanat sitesi içinde yer alması veya söz konusu taşınmaz üzerine inşa edilen binanın Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen yapı ve tesislerden olması halinde, söz konusu binanın 2464 sayılı Kanunun 80 inci maddesi hükmü uyarınca yapı kullanma izni ve bina inşaat harcından istisna tutulması ancak proje tasdik harcı, toprak hafriyat harcı ve kanalizasyon harcamalarına katılma payının ödenmesi gerekmektedir.

Ayrıca, şirketiniz adına kayıtlı taşınmaz üzerine yapılan bina inşaatına istinaden, 2464 sayılı Kanunun 52 nci maddesinde sayılan yerlerden herhangi birinin, satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne uygun izin alınarak geçici olarak işgal edilmesi halinde, söz konusu inşaata ilişkin olarak işgal harcı alınması gerekmektedir.”

Özelgenin tamamını okumak için tıklayınız.