Odaya ait Hizmet Binası olarak yapılacak inşaatta Bina İnşaat Harcı istisnası (GİB Özelgesi)

0
19

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili verilen özelgede aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır:

“…Öte yandan, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşu Kanununun muafiyetler başlıklı 65 inci maddesinde, “Esnaf ve sanatkârlar meslek kuruluşlarının, kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettikleri ve edecekleri gayrimenkuller ile bu kuruluşların görevleri dolayısıyla elde ettikleri gelirler, katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesnadır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm uyarınca, Odanızın kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek ve bu amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettiği ve edeceği gayrimenkuller katma değer vergisi ve emlak vergisi hariç her türlü vergi, resim ve harçtan müstesna bulunduğundan, Odanız tarafından yapılacak olan hizmet binası inşaatının bina inşaat harcından ve imarla ilgili harçlardan istisna tutulması mümkün bulunmaktadır.”

Özelgenin tamamını okumak için tıklayınız.