Eğtim Kurumları ve Çevre Temizlik Vergisi (GİB Özelgesi)

0
20

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından konuyla ilgili verilen özelgede aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır:

“Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalara göre, öğrenci sayısı esas alınan binalarda hizmet bütünlüğünün gerektirdiği bina gruplarının tek bina olarak değerlendirilerek çevre temizlik vergisinin buna göre alınması ancak, bu binalardan hizmet bütünlüğü dışında kullanılanlar ile ayrı ayrı ya da bölümleri itibarıyla hizmet bütünlüğü içinde veya dışında başka kişiler tarafından kullanılanların ayrı bina olarak değerlendirilerek, dahil oldukları gruplar ve kriterler dikkate alınarak vergilendirilmesi gerekmektedir.

Ayrıca eğitim kurumu olarak faaliyet gösteren binalara ait çevre temizlik vergisi tarifesine ilişkin grup ve derecenin belirlenmesinde kontenjan sayısına ilişkin bir belirleme bulunmadığından, özel eğitim faaliyeti gösterilen binalarda kapasite doluluğuna bakılmaksızın, mevcut öğrenci sayısı dikkate alınarak çevre temizlik vergisinin hesaplanması gerekmektedir.”

Özelgenin tamamına ulaşmak tıklayınız.