Kullanım Dışı Olan Taşıtların Satışı (MİGM Görüşü)

0
20

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü tarafından verilen görüşte aşağıdaki açıklama yapılmıştır:

“…Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri ve Bakanlar Kurulu Kararının birlikte değerlendirilmesi neticesinde; 5747 sayılı Kanun’la tüzel kişiliği kaldırılarak Erenler Belediyesine bağlanan Çaybaşı Yeniköy Belediyesi’ne ait hurda araçların mülkiyetinin Erenler Belediyesi’ne geçtiği, dolayısıyla hurda araç satışının Erenler Belediyesi’nce yapılacağı, Çaybaşı Yeniköy Belediyesi tarafından zaten hurda olarak satın alındığından, yeniden hurdaya ayırma işlemine gerek olmadığı, bu meyanda gerek ekonomik ömrünü doldurmuş taşıtların, gerekse hurda taşıtların, gerekli formaliteler tamamlandıktan sonra Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumuna devredilmesinin esas olduğu, ancak Kurum’un almaması durumunda, 2886 sayılı Kanun hükümlerine göre satılabileceği değerlendirilmektedir.”

Görüşün tamamını okumak için tıklayınız.