Sürücü kursunun çevre temizlik vergisi tahakkuklarının kontenjan sayısı üzerinden mi öğrenci sayısı üzerinden mi verilmesi gerektiği (GİB Özelgesi)

0
23

Gelir İdare Başkanlığı tarafıdan konuyla ilgili aşağıdaki özelge verilmiştir:

“… Buna göre, çevre temizlik vergisi tarifesine ilişkin bina gruplarının tespitinde öğrenci sayısı dikkate alınan binalarda kontenjan sayısına ilişkin bir belirleme bulunmamaktadır. Bu itibarla, belediyeniz sınırları içerisinde bulunan adı geçen sürücü kurusuna ait binanın çevre temizlik vergisi hesaplanırken, binanın kontenjan sayısına bakılmaksızın, mevcut öğrenci sayısının dikkate alınması gerekmektedir.”

Özelgenin tamamını okumak için tıklayınız.