Emlak Vergisine İlişkin kısıtlılık ve Zamanaşımı uygulaması Hk. (GİB Özelgesi)

0
29

Gelir İdaresi Başkanlığı Özelgesi

“…Bu hükümlere göre, emlak vergisinde zamanaşımı süresinin başlangıcı, bina ve arazinin bildirim dışı bırakıldığının idarece öğrenildiği tarihi takip eden yılın başından itibaren başlamakta olup vergi alacağının doğduğu takvim yılını takip eden yılın başından başlayarak beş yıl içinde tarh ve mükellefe tebliğ edilmeyen emlak vergisi zamanaşımına uğrayacaktır.

Buna göre, söz konusu taşınmazın ifrazı veya vasfının parsellenmek suretiyle arsaya dönüşmesi durumunda Belediyenize emlak vergisi (arsa) bildiriminde bulunulması gerekirken bildirimde bulunulmadığından, taşınmazlara ilişkin yapılacak olan cezalı emlak vergisi tarhiyatında, 1319 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi ile 213 sayılı Kanunun 114 üncü maddesindeki zamanaşımı süresinin dikkate alınması, ancak bu tarhiyatta taşınmazların kısıtlı olarak vergilendirileceği sürede emlak vergisinin 1/10 oranında tahsil edileceği ile aranılacak cezanın tahsil edilmesi gereken vergi üzerinden kesilmesi gerektiği hususlarının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Özelgenin tamamını okumak için tıklayınız.