Huzur hakkı ödemelerinde gelir vergisi ve damga vergisi (GİB Özelgesi)

0
26

Gelir İdaresi Başkanlığı Özelgesi

“…YYukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, sulama birliklerinde görev yapmakta olan birlik başkanı, yönetim ve denetim kurulu üyelerine yapılan huzur hakkı ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların ihtiva ettiği tutar üzerinden Kanuna ekli (1) sayılı tablonun IV-1/b fıkrasına göre nispi damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.”

Özelgenin tamamını okumak için tıklayınız.