Belediyeler Birliği tarafından Belediyeye yapılan aidat ödemelerinin damga vergisine tabi mi (GİB Özelgesi)

0
30

Gelir İdaresi Başkanlığı Özelgesi

“…Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, belediyelerce Birliğinize üyelik aidatları ödemeleri nedeniyle düzenlenen kağıtların, 488 sayılı Damga Vergisi Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan kağıtlar kapsamında değerlendirilmesi mümkün bulunmadığından söz konusu kağıtlardan damga vergisi aranılmaması gerekmektedir.”

Özelgenin tamamını okumak için tıklayınız.