Gayrimenkulün vergilendirilmesinde dikkate alınacak sokağın belirlenmesi (GİB Özelgesi)

0
24

Gelir İdare Başkanlığı tarafıdan konuyla ilgili aşağıdaki özelge verilmiştir:

“…Öte yandan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 56/b maddesinde, üniversiteler ve ileri teknoloji enstitülerinin genel bütçeye dahil kamu kurum ve kuruluşlarına tanınan mali muafiyetler, istisnalar ve diğer mali kolaylıklardan aynen yararlanacağı; Ek 7 nci maddede de, vakıflarca kurulacak yükseköğretim kurumlarının, bu Kanunun 56 ncı maddesinde yer alan mali kolaylıklardan, muafiyetlerden ve istisnalardan aynen istifade edeceği ve bunların emlak vergisinden muaf tutulacağı hüküm altına alınmıştır.
Yukarıda yer alan düzenlemelere göre, sadece ibadet yerlerinden harcamalara katılma payı alınmayacağı hususu düzenlenmiş olduğundan, belediyelerce tahsil edilen harcamalara katılma payının Üniversiteniz tarafından ödenmesi gerekmektedir.”

Özelgenin tamamını okumak için tıklayınız.