Korunması gerekli kültür varlığının çevre temizlik vergisi hk (GİB Özelgesi)

0
31

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından verilen özelgede aşağıdaki değerlendirme yapılmıştır:

“…Bu hüküm ve açıklamalara göre, anılan taşınmaz öngörünüm bölgesinde kaldığı için 2863 sayılı Kanunun 21 inci maddesinde yer alan muafiyet hükmünden yararlanamayacak olup 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 10/09/2014 tarihini takip eden bütçe yılından itibaren tahakkuk edecek emlak vergisinin tamamının ödenmesi, 6552 sayılı Kanunun yayımlandığı 10/09/2014 tarihinden önceki dönemler için çevre temizlik vergisinden muaf tutulması, ancak mükellefiyetin yılın ikinci yarısında ve taksit süresi geçmeden başlaması nedeniyle çevre temizlik vergisi bildiriminin 10/10/2014 tarihine kadar verilmesi ve tahakkuk edecek verginin Kasım ayı içinde ödenmesi gerekmektedir.

Özelgenin tamamını okumak için tıklayınız.