Takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerlerine itiraz süresi (Danıştay Kararı)

0
19

Danıştay verdiği kararda şu sonuca varmıştır:

“…Mükelleflerin takdir komisyonlarınca dört yılda bir belirlenen arsa ve arazi asgari metrekare birim değerlerinin kesinleşmesinden önce idareye yapılan başvuru sonucu verilen cevaptan ya da herhangi bir şekilde öğrenildiği tarihten itibaren 30 günlük genel dava açma süresi içerisinde söz konusu işlemin iptali istemiyle dava açmaları gerekmekte olup, sözü edilen değerlerin kesinleşmesinden sonra dava açma imkanı bulunmadığı…”

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2015/897 Karar No : 2015/1002

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.