Kira sözleşmesi dolan belediyeye ait gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak ihale yapılmaksızın tekrar kira sözleşmesinin yenilenmesi veya uzatılması (MİGM Görüşü)

0
14

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü verdiği görüşte aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

“…Mevzuat hükmünün değerlendirilmesi neticesinde; belediyeye ait bir gayrimenkulün kira sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunsa bile turizm, enerji, doğalgaz dağıtım, depolama, tesis ve Şebekeler için gerekli araziler dışında kalan gayrimenkullerin on yıldan daha uzun süreli kiraya verilmesinin mümkün olmadığı, sözleşmede aksine bir düzenleme olsa bile kira süresi dolan belediyeye ait gayrimenkulün 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine uygun olarak ihale yapılmaksızın tekrar kira sözleşmesinin yenilenmesinin veya uzatılmasının mümkün olmadığı, kira sözleşmesi sona eren ve fuzuli şagil durumuna düşen kişilerin belediyenin talebi üzerine bulunduğu yerin mülki idare amirince on beş gün içinde tahliye ettirilerek idareye teslim edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.”

Görüşün tamamını okumak için tıklayınız.