Mühür bozma suçunun oluşması için şartlar (Yargıtay Kararı)

0
27

Yargıtay 11. Ceza Dairesi konu hakkında verdiği bir kararda aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

“…Dosya kapsamından suça konu işyerinin ruhsatı bulunmadığından bahisle kapatılmasına karar verilip 21.03.2013 tarihinde belediye görevlilerince mühürlendiği, 25.09.2013 tarihinde yapılan kontrolde mührün bozularak faaliyete devam olunduğunun tespit edilmesi üzerine işyerinin yeniden kapatılarak tekrar mühürlendiğinin tespit edilmesi karşısında: işyerinin yetkilisi olan sanığın bilgisi ve talimatı olmadan, mührün bozulmasının ve 21.03.2013 tarihinden 25.09.2013 tarihine kadar mührün konuluş amacına aykırı olarak işyerinin faaliyette bulunmasının mümkün olmadığı anlaşıldığından sanığın mahkumiyeti yerine, yazılı şekilde beraatine hükmolunması,
Yasaya aykırı, katılan vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nun 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 10.03.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.”

Esas No:2016/126
Karar No:2017/1749
K. Tarihi: