Belediye Avukatlarının Baro Üyeliği Aidatlarının Belediye Bütçesinden Ödenmesi (Sayıştay TKK)

0
19

TEMYİZ KURULU KARARI
Tarih : 16.05.2018
No : 44489
Konu: Belediyede görevli avukatların baro üyeliklerinden kaynaklanan baro üyeliği aidatlarının kendileri tarafından ödenmesi gerektiği halde, Belediye bütçesinden ödenmesi.

“…Sorumlular, tazmin hükmünün dayanağının Avukatlık Kanunu’nun,
657 sayılı Kanun’dan sonra yürürlüğe girdiği için, 657 sayılı Kanun’un ilgili
düzenlemesini ortadan kaldırması olduğunu iddia etmişlerse de hangi kanun
hükmünün uygulanacağının belirlenmesindeki temel kriter olarak “yürürlük tarihi”
kriteri değil “genel kanun-özel kanun” kriteri esas alınmıştır. Sorumluların temyiz
dilekçesinde iddia ettiklerinin aksine 657 sayılı Kanun diğer hususlar yanında
kamuda görev yapan avukatlara ilişkin düzenlemeleri de içerdiği için genel
kanun, sadece avukatlık mesleğini düzenleyen Avukatlık Kanunu’nu ise özel
kanundur. Bu sebeple özel kanun olan Avukatlık Kanunu’ndaki düzenlemenin
yanında, dilekçilerin genel bir kanun olan 657 sayılı Kanun’daki düzenlemenin
esas alınması hususundaki iddiasına katılma olanağı bulunmamaktadır.
Bu nedenle, kendi istekleri ile baro levhasına yazılan kamu kurum ve
kuruluşları ile kamu iktisadi teşebbüsleri avukatlarının baro aidatlarının bu kurum
ve kuruluşlar ile iktisadi teşebbüslerin bütçelerinden ödenmesi mevzuata aykırı bir
uygulamadır.”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.