Gider Taahhütleri Hesabının Kullanılmaması ve Taahhüt Kartlarının Tutulmaması (Sayıştay Denetim Bulgusu)

0
23

SAYIŞTAY DENETİM BULGUSU:

Gider Taahhütleri ile Karşılığı Hesabının Kullanılmaması ve Taahhüt
Kartlarının Tutulmaması

Mali yılı içinde geçerli olan sözleşmeler ile ertesi mali yıl veya yıllarda geçerli sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütlerin, Gider Taahhütleri ve Karşılığı Hesabına kaydedilmediği ve söz konusu taahhütler için Taahhüt Kartlarının tutulmadığı anlaşılmıştır.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “Taahhüt Hesapları” başlıklı 448 inci maddesinde; bu hesap grubunun, gerek yılı için geçerli sözleşmeler gerekse ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler, mevzuatı gereğince bu tutarlara ilave edilen taahhütler ile bunlardan yerine getirilenler veya feshedilenlerin sözleşme fiyatlarıyla izlenmesi için kullanılacağı ve bu grubun Gider
Taahhütleri Hesabı ile Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabından oluştuğu ifade edilmiştir.
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 451 inci maddesinde Gider Taahhütleri Hesabının işleyişine ilişkin olarak:
“(1) Gider taahhütleri hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
a) Borç
1) Girişilen taahhüt tutarları ile bunlara ilave edilen her türlü taah
2) Herhangi bir nedenle feshedilen taahhüt tutarları sözleşme fiyatları üzerinden bu hesaba alacak, 921-Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabına borç kaydedilir.”
Denilmektedir.
Yönetmeliğin 453 üncü maddesinde, Gider Taahhütleri Karşılığı Hesabının işleyişine ilişkin olarak:
“(1) Gider taahhütleri karşılığı hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtları aşağıda gösterilmiştir.
a) Alacak
1) Gider taahhütleri hesabına borç kaydedilen tutarlar bu hesaba alacak kaydedilir.
b) Borç
1) Gider taahhütleri hesabına alacak yazılan tutarlar bu hesaba borç kaydedilir.”
Denilmektedir.
İlgili mevzuat hükümleri değerlendirildiğinde, gerek yılı için geçerli sözleşmeler gerekse ertesi mali yıl veya yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmelere dayanılarak girişilen taahhütler ile söz konusu taahhütlerde meydana gelen değişikliklerin Taahhüt Giderleri Hesabı ile Gider Taahhütleri Karşılığı Hesaplarına kaydedilmemesi ve Taahhüt Kartlarının düzenlenmemesi, kurum mali tablolarında “Taahhütler” hesap alanının, kayıt yapılmayan tutar kadar doğruluğu ve güvenilirliğini olumsuz etkilemektedir.
Kamu idaresi cevabında; “Bütçe ve Muhasebe yönetmeliğinde de belirtildiği gibi yıl için geçerli sözleşmeler gerekse mali yıl ve yıllara geçerli olmak üzere yapılan sözleşmeler dayanılarak girişilen taahhütler ile söz konusu taahhütlerde meydana gelen değişikliklerin ilgili hesaplarda takibi yapılacaktır.”
Denilmiştir.
Sonuç olarak Gider Taahütleri ile Karşılığı Hesabının kullanılmaması ve taahhüt kartlarının tutulmaması ile ilgili olarak yapılan sözleşmeler ile girişilen taahhütler ve taahhütlerde meydana gelen değişikliklerin ilgili hesaplarda takibinin yapılacağı ifade edilmiş olup konunun devam edip etmediği müteakip yıl denetimlerinde izlenecektir.