Belediye meclisi ve encümen huzur hakkı ödemeleri kümülatif vergi matrahına dahil edilecek mi? (Sayıştay Kararı)

0
28

Sayıştay tarafından bu konuda aşağıdaki karar verilmiştir.

“…Gelir Vergisi Kesintisi Yapılmaması.

…… tarih ve ……… sayılı ilamın …….’nci maddesiyle hüküm dışı bırakılan konunun 6085 sayılı Sayıştay Kanunu’nun 50’nci maddesinin 3’üncü fıkrası hükmü gereğince görüşülmesinin devamına karar verildi.

Belediye meclisi ve encümen toplantılarına katılan personele ödenen huzur hakkı ödemelerinin kümülatif vergi matrahına dahil edilmediği ve bu sebepten dolayı gelir vergisinin eksik hesaplanması sonucu …… TL kamu zararına neden olunmuştur.
”

Yılı 2015 Dairesi 6 Karar No 503 İlam No 254 Tutanak Tarihi 16.11.2017

 

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.