Taşınır Kesin Hesabı ile Muhasebe Kayıtları Arasında Uyumsuzluk Olması (Sayıştay Kararı)

0
19

Sayıştay tarafından yapılan denetimde bu konuda aşağıdaki bulgu denetim raporunda yer almıştır:

“…Belediyenin muhasebe kayıtlarında yer alan Tesis Makine ve Cihazlar, Taşıtlar ve Demirbaşlar Hesabına ilişkin tutarlar ile Taşınır Kesin Hesabında kayıtlı tutarlar arasında fark olduğu görülmüştür.

Bulgunun tamamını okumak için tıklayınız.