Ön Mali Kontrole İlişkin Sayıştay Denetim Raporu

0
23

Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu

“…BULGU 12: Mali Hizmetler Birimi tarafından Yapılması Gereken Ön Mali Kontrolün Yapılmaması
XXX Belediyesi’nde mali hizmetler biriminde ödeme emri belgesi ve eki belgeler üzerinde ön malî kontrol yapılmadığı, dolayısıyla ödeme emri belgesi üzerine düşülmesi gereken “Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür” şerhinin düşülerek imzalanmadığı ayrıca “taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları”nın kontrolü sonucunda düzenlenmesi zorunlu olan yazılı görüşlerin de düzenlenmediği tespit edilmiştir. ”

Denetim raporunun ilgili kısmının tamamını okumak için tıklayınız.