KDV Hesaplarına İlişkin Sayıştay Denetim Raporu

0
49

Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu

“…BULGU 1: İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabına Yapılan Hatalı Kayıtlar Nedeniyle 2016 Yılı Bilançosunda Yer Alan Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı Tutarının Gerçeği Yansıtmaması
Belediye tarafından katma değer vergisi tahsilatı yapılan faaliyetleri ile sınırlı kalınmadan, indirim konusu yapılamayacak mal ve hizmet alımlarına ilişkin bazı giderlerde 191- İndirilecek KDV Hesabı kullanılmıştır.”

Denetim raporunun ilgili kısmının tamamını okumak için tıklayınız.