Belediye Gelirinin zamanaşımına uğratılmadığı hangi belgelerle ispatlanabilir? (Sayıştay Kararı)

0
23

Sayıştay Başkanlığı bu konuda aşağıdaki kararı vermiştir:

“…Söz konusu gelirlerle ilgili olarak zamanaşımını kesen evrakların, ödeme emri tebliğlerinin, tapu ve banka hesaplarına haciz işlemlerinin, yapılandırma uygulamalarının, tebliğ ve ilanen tebliğ işlemlerinin, eksilten tahakkuk icmallerinin ve devam eden tahsilat ve haciz işlemlerine ait belgelerle temyiz duruşması sırasında sunulan ek belgelerin incelenmesinin temini için 241 sayılı İlam’ın 9 uncu maddesi hükmünün BOZULARAK DAİRESİNE TEVDİİNE, Oyçokluğu ile,
Yılı 2013 Dairesi 6 Dosya No 40654 Tutanak No 42905 Tutanak Tarihi 29.3.2017”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.