Sayıştay, performans programlarını nasıl denetleyecek?

0
19

Sayıştay Performans Bilgisi Denetim Rehberi

Performans Bilgisi Denetimi Rehberinde değişiklik yapma ihtiyacı üzerine, kurulan komisyon marifetiyle hazırlanan bu rehber Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulunun
02.12.2014 tarih ve 2014/14 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve 15.12.2014 tarihinde Sayıştay Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

BELGE ADI : SDR.3, Performans Denetimi Rehberi
VERSİYON NO : 2014/2
VERSİYON TARİHİ : Aralık 2014

Rehbere ulaşmak için tıklayınız.