Sayıştay Düzenlilik Denetim Rehberi Güncellenmiştir.

0
27

BELGE ADI : SDR.1, Düzenlilik Denetimi Rehberi VERSİYON NO : 2014/3 VERSİYON TARİHİ : Şubat 2014 27.02.2013 tarihinde yürürlüğe konulan 2013/2 sayılı Düzenlilik Denetim Rehberinde değişiklik yapma ihtiyacı üzerine, kurulan komisyon marifetiyle hazırlanan bu rehber, Denetim Planlama ve Koordinasyon Kurulunun 13.02.2014 tarih ve 2014/2 sayılı toplantısında görüşülerek kabul edilmiş ve 14.02.2014 tarihinde Sayıştay Başkanı tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Rehberi İndirmek İçin Tıklayınız