Kişilerin Rızası Olmaksızın E-Posta Adreslerine/Cep Telefonlarına SMS İle Reklam Bildirimleri Gönderilmeyecek (KVKK Kararı)

0
35

Kişilerin Rızası Olmaksızın E-Posta Adreslerine/Cep Telefonlarına SMS İle Reklam Bildirimleri Gönderilmeyecek (KVKK Kararı)

Resmi Gazete’nin 01.11.2018 tarih ve 30582 sayılı nüshasında yayımlanan Kişisel Verileri Koruma Kurumu 16.10.2018 tarih ve 2018/119 karar sayılı kararında;  veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesini teminen yapılacak işlemleri açıklamıştır.

Karar için tıklayınız…