Uzman Çavuşun 7 yıllık hizmet süresi dolmayan personelin memur olarak atanabilir mi? (DPB Görüşü)

0
16

“Devlet Personel Başkanlığı bu konuda verdiği bir görüşte aşağıdaki değerlendirmeyi yapmıştır:

“”…Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde; eklenen fıkra hükmünün 10/02/2016 tarihinden önce veya sonra Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmış olduğuna bakılmaksızın 657 sayılı Kanunun 92 nci maddesine göre Devlet memurluğu kadrolarına atanma talebinde bulunan bütün uzman erbaşları kapsadığı, 10/02/2016 tarihinden önce sözleşmesini fesheden ve asgari yedi yıl hizmet süresi bulunmayan uzman erbaşların bu çerçevede atanabilme imkanının bulunmadığı mütalaa edilmektedir.””

Tamamını okumak için tıklayınız.