Okul Müdürü, Belediyeye Müdür Olarak Atanabilir Mi? (Sayıştay Kararı)

0
28

Sayıştay Başkanlığı tarafından bu konuda aşağıdaki sonuca varılmıştır:
“..Ancak, okul müdürlüğü görevi ile belediyelerde birimlerin harcama yetkilisi olan müdürlük görevinin aynı düzeyde olduğunu kabul etmek doğru bir yaklaşım olmayacaktır. Zira okul müdürlüğünün Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği uyarınca, 657 sayılı Kanunun 88’inci ve 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 37’nci maddelerine göre ikinci görev kapsamında yürütülen bir görev olduğu açıktır. Yani okul müdürlüğü bir kadro unvanı değil, bilakis öğretmen unvanına sahip kimselerce yürütülebilecek bir görevlendirme çeşididir.
Ancak, belediyede yürütülen müdürlük görevi ise Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik’te ifadesini bulan bir kadro unvanıdır. Okul müdürlüğü görevi ile belediyede birim müdürlüğü görevlerini “müdür” ismi benzerliği nedeniyle eşdeğer tutarak Mahalli İdareler Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 20’inci maddesi uyarınca bu görevlerin aynı düzeyde olduğunu düşünmek doğru olmayacaktır. Bu sebeple mezkûr Yönetmelik maddesi uyarınca sınavsız bir şekilde müdürlük kadrosuna atama yapılması hukuka uygun değildir.”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.