Rekabetin sağlanmadığından bahisle ihalenin iptal edilmesi (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
15

KAMU İHALE KURUL KARARI
Toplantı No : 2018/053
Gündem No : 23
Karar Tarihi : 26.09.2018
Karar No : 2018/UM.I-1752

 

İDDİA:
“İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale komisyonu tarafından ihalenin üzerlerinde bırakılmasına karşın ihale yetkilisi tarafından ihalenin iptaline karar verildiği, ancak söz konusu iptal kararının yerinde olmadığı ve iptal kararının iptal edilmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.”

KARAR:
“…İhale yetkilisi tarafından Teknik Şartname’nin idarenin ihtiyaçlarını karşılamadığı ve mevcut doküman ile sözleşmenin uygulamasında sorun yaşanabileceği belirtilmesine karşın bu hususta somut herhangi bir gerekçeye yer verilmediği, öte yandan idarece dokümana yönelik olarak yapılan şikâyet başvurularının yerinde bulunmadığı ve ihale komisyonu tarafından dokümana yönelik herhangi bir tespit yapılmayarak ihalenin başvuru sahibi üzerinde bırakılmasına karar verildiği, ayrıca idarenin şikâyete cevap yazısı incelendiğinde Teknik Şartname’ye yönelik herhangi bir tespit yapılmayarak sadece rekabetin sağlanmadığından bahsedildiği göz önünde bulundurulduğunda idarenin bu husustaki iptal gerekçesinin de yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Yapılan tespitler çerçevesinde idarece iptal gerekçesi olarak belirlenen iki hususun da yerinde olmadığı anlaşıldığından ihalenin iptali kararının iptal edilmesi gerekmektedir.”

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.