İşin adının tam olarak yazılmaması (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
17

Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararı
Toplantı No : 2018/043 Gündem No : 10 Karar Tarihi : 27.07.2018 Karar No : 2018/UH.II-1411

İddia:
“…Orhan Sipahi’ye ait geçici teminat mektubunun standart forma uygun olmadığı, işin adının tam olarak yazılması gerekirken yazılmadığı, bu durumda Şartname ekinde verilen standart forma uygun geçici teminat mektubu verilmediği iddialarına yer verilmiştir.”

Karar:
“…Yukarıda yapılan tespitler, mevzuat hükümleri ve iddia konusu husus birlikte değerlendirildiğinde, isteklinin geçici teminat mektubunda ihalenin isminin doğru şekilde yazılmadığı, geçici teminat mektubunun hangi iş için verildiğinin işin miktarı bilgisi ile anlaşılmasının mümkün olmadığı belirlendiğinden, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Orhan Sipahi’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.