Teklif zarfının imzalanıp kaşelenmediği, sadece zarfın ağzının kaşelenip imzalandığı iddiası (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
31

Kamu İhale Kurumu tarafından verilen uyuşmazlık kararında aşağıdaki karar verilmiştir:

İDDİA:
“..teklif zarfının yapıştırılan tüm kısımlarının imzalanıp kaşelenmediği, sadece teklif zarfının ağzının kaşelenip imzalandığı,”

KARAR:
“…Yukarıda yer alan mevzuat hüküm ve açıklamalarında teklif zarfının yapıştırılan yerinin istekliler tarafından imzalanıp kaşe veya mühür basılması gerektiği belirtilmektedir.
Yapılan inceleme sonucunda Zch Nak. Ltd. Şti. tarafından sunulan teklif zarfının yapıştırılan yerinin 3 farklı yerden imzalanıp kaşelendiği görülmüş olup, söz konusu isteklinin teklif zarfının mevzuata uygun sunulduğu, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.
Toplantı No : 2018/018
Gündem No : 72
Karar Tarihi : 28.03.2018
Karar No : 2018/UH.I-695

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.