İşin kabulünün 90 işgünü içerisinde yapılacağına ilişkin düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin kabule ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil eder m? (KİK Uyuşmazlık Kararı)

0
31

Kamu İhale Kurumu Uyuşmazlık Kararı

İDDİA:
5) Sözleşme Tasarısı’nın 20.3’üncü maddesinde yer alan işin kabulünün 90 işgünü içerisinde yapılacağına ilişkin düzenlemenin Hizmet İşleri Genel Şartnamesi’nin kabule ilişkin hükümlerine aykırılık teşkil ettiği, kabul süresinin uzun tutulmasının ihaleye katılımı daralttığı iddialarına yer verilmiştir.

KARAR:
“…Yukarıda aktarılan Hizmet İşleri Genel Şartnamesi düzenlemesinde sözleşme konusu işin kabulüne ilişkin sınırlayıcı bir süre öngörülmediği dikkate alındığında, Sözleşme Tasarısı’nın 20.3’üncü maddesinde işin kabul işlemlerinin işin kabule elverişli şekilde teslim edildiği tarihten itibaren 90 iş günü içinde yapılacağına ilişkin düzenlemede mevzuata aykırılık bulunmadığı, bunun yanında söz konusu düzenlemenin teklif verilmesine ve dolayısıyla ihaleye katılıma engel bir niteliğinin de bulunmadığı anlaşıldığından başvuru sahibinin iddiası uygun görülmemiştir.

Toplantı No : 2017/057 Gündem No : 62 Karar Tarihi : 15.11.2017 Karar No : 2017/UH.II-3074
Kararın tamamını okumak için tıklayınız.