Vergi Borcu Varken İhale Verilmesi (Yargıtay Kararı)

0
30

Yargıtay Başkanlığının bu konuda aşağıdaki kararı bulunmaktadır:

“…XXX İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 2. dönem Taşımalı Eğitim İhalesi yetkilisi olan …’ın, 4734 sayılı Kanunun 10. maddesi son fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına, bu bağlamda vergi borcu bulunmadığına dair taahhütnameyi komisyona veren ve ihaleyi kazanan … Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Firmasından sözleşme imzalamadan önce belirtilen durumlarda olmadığına ilişkin belgeleri isteyip alarak, incelemesi ve uygun gördükten sonra sözleşmeyi imzalaması gerekirken, söz konusu belgeleri almadan 02/02/2006 tarihi itibariyle Gökalp Vergi Dairesi Müdürlüğüne vadesi geçmiş 23.950,12 TL vergi borcu bulunan yüklenici firma ile 03/02/2006 tarihinde sözleşme imzalamak şeklinde gerçekleşen eylemlerinin ihaleye katılma yeterliliği veya koşullarına sahip olmayan … Öğrenci ve Personel Taşımacılığı Firması sahibi olan sanık …’ın ihaleyi almasını sağlamak niteliğinde bulunduğu, TCK’nın 235/2-a-2. maddesine uyan ve ihale sürecinde görev alan kamu görevlileri tarafından işlenebilen bu suça, ihaleye katılma yeterliliği olmamasına rağmen suça konu taahhütnameleri veren ve bu şekilde ihaleyi alıp sözleşmeyi imzalayan firma yetkilisi …’ın da TCK’nın 40/2. maddesi yollamasıyla azmettiren olarak iştirak ettiği ve atılı suçtan cezalandırılması gerektiği gözetilmeden yazılı gerekçelerle beraatine karar verilmesi,

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.