Bölme Suretiyle Doğrudan Teminle Alım Yapılmasının Cezası (Yargıtay Kararı)

0
32

Yargıtay Başkanlığının bu konuda aşağıdaki kararı bulunmaktadır:

“…Sanıkların benzer iş niteliğinde olan ve aynı tarihlerde yapılan işleri 4734 sayılı Kanunun 5. maddesine aykırı olarak eşik değerlerin altında kalması amacıyla kısımlara bölerek doğrudan temin yoluyla alım yöntemini kullanarak; başka isteklilerin kolaylıkla bulunabileceği Konya gibi büyük bir ilde sanık M.. I..’ın kayınbiraderine yaptırdıkları, bu suretle Kamu İhale Kanununun temel ilkelerine aykırı davranarak anılan kişiye menfaat sağladıkları ve doğrudan temin usulünün bir ihale usulü olmaması da nazara alındığında görevi kötüye kullanma suçunu işledikleri subuta erdiği halde yasal ve yeterli olmayan gerekçelerle yazılı şekilde beraetlerine karar verilmesi, ”

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.