İhalesi Yapılmayan İşin Ödemesi (Yargıtay Kararı)

0
29

Yargıtay Başkanlığının bu konuda aşağıdaki kararı bulunmaktadır:

“…Somut olayda Eskialibey Belediyesi tarafından yaptırıldığı ileri sürülen işlerle ilgili Kamu İhale Kanunu’ndaki yöntemlere uygun olarak ihale ve diğer temin etme usulleri uygulanmamıştır. Davacının ileri sürdüğü işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nda öngörülen şekil ve usule uyulmaksızın yaptırılmış olması halinde davalı belediyenin eser sözleşmesine dayanılarak sorumlu tutulması mümkün değildir. Ancak, Kamu İhale Kanunu’na uygun olmasa dahi belediye tarafından yükleniciye iş yaptırılması ve bunun iş sahibinin yararına olması halinde işi yapan yüklenici iş bedelini eser sözleşmesi hükümlerine göre değil, işin yapıldığı tarihte yürürlükte olup somut olaya uygulanması gereken 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 413 ve devamı maddelerindeki “vekâletsiz iş görme” hükümleri gereğince talep edebilir. Vekâletsiz iş görme hükümlerine göre ise iş bedeli, yapıldığı yıl serbest piyasa rayiç fiyatlarına göre belirlenir.

Kararın tamamını okumak için tıklayınız.