Yapım işinde hatalı poz kullanımı hk. Sayıştay TKK

0
22

Sayıştay Temyiz Kurulunca bu konuda aşağıdaki karar verilmiştir:

“…Söz konusu tarifler değerlendirildiğinde, kontrolce verilen direktife uygun olarak, altındaki taş, tuğla veya benzeri satıhlarda bir tahribat yapılmamak ve zemin bozulmamak şartıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak sıva raspası yapılması halinde ödeme V.0401/A pozu birim fiyatı üzerinden; münhani, tezyini, yivli, profilli, stük sıva ve taş satıhta kalem işi veya taş ve mermer üzerindeki yazı, kabartma tezyinini meydana çıkarmak, nakış aramak için zemin bozulmayacak şekilde ince badana raspası yapılması halinde ise ödeme V.0404 pozun birim fiyatı üzerinden yapılacaktır.
Her iki pozda da raspalar zemin bozulmayacak şekilde itina ile yapılmakla birlikte;
V.0401/A pozunda raspa sıvada,
V.0404 pozunda ise raspa badanada, yapılmaktadır.
Bu durumda pozların en temel ayırt edici özelliği, uygulandığı zeminin sıva ya da badana olmasıdır ki uygulamada sıva raspası yapılmıştır.
V.0401/A pozunun yukarıda yazılı tarifinde ifade edildiği üzere bu pozun, kalem işi ve diğer tezyinatın bozulmaması için çok itinalı sıva raspası yapılması işi için öngörüldüğü açıktır. Zira uygulanan işlem sıva raspasıdır ve pozun tarifinde, kontrolce verilen direktife uygun olarak, altındaki taş, tuğla veya benzeri satıhlarda bir tahribat yapılmayacak ve zemin bozulmamak şartıyla alttaki zemini bulmak için itinalı olarak sıva raspası yapılması için bu pozun uygulanacağı ifade edilmiştir. Bu nedenle, ilamda yapılan kamu zararı hesabında da herhangi bir yanlışlık bulunmamaktadır.
Bu itibarla, sorumlu iddialarının reddedilerek, 197 sayılı İlam’ın 12’nci maddesi (G) bendi hükmünün tasdikine ilişkin 17.11.2015 tarih ve 41063 tutanak sayılı Temyiz Kurulu ilamının DÜZELTİLMESİNE MAHAL OLMADIĞINA,
…”

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.