Yasaklı yapılması gereken firmanın yasaklılık kararının verilmemesinde suç nedir (Yargıtay Kararı)

0
27

Konuyla ilgili Yargıtay 5. Ceza Dairesi (2014/2572 E. , 2016/4794 K.) verdiği bir kararda aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

“…sanığın 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 17 ve 58. maddeleri gereğince ilgili şirket hakkında kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı verilmek üzere gerekli işlemi yapmayarak ilgili şirkete menfaat sağlanmasına neden olduğu, bu suretle ihmali davranışla görevi kötüye kullanma suçunun tüm unsurlarıyla oluştuğu gözetilmeden dosya kapsamı ve oluşa uygun düşmeyen gerekçeler ile yanılgılı değerlendirme sonucu yazılı şekilde beraat kararı verilmesi,…”

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.