Öz kaynaklarının toplamının şartları taşımaması sebebiyle ihale dışı bırakılması İhale Fesat Karıştırma Suçu mudur? (Yargıtay Kararı)

0
26

Konuyla ilgili Yargıtay 5. Ceza Dairesi (2014/1087 E. , 2016/8505 K.) verdiği bir kararda aşağıdaki sonuca ulaşmıştır:

“… ibarelerinin ilaç markası olması sebebiyle 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 12/2. maddesinde, şartnamede marka belirtilmesinin yasak olmasına rağmen, markanın şartnamede yer almasını, ayrıca ihaleyi kazanan … Çevre Sağlığı firmasının öz kaynaklarının toplamının en az 0.10 olması gerekirken, bu oranı sağlayamayan … Çevre Sağlığı firmasının ihaleye katılma şartlarını taşımaması sebebiyle ihale dışı bırakılması gerekirken ihalenin bu firmaya verilmesini sağladıkları anlaşılan olayda; sanıkların eylemlerinin TCK’nın 235/2.a (2) maddesinde tanımlanan ihaleye fesat karıştırma suçunu tüm unsurlarıyla oluşturduğu gözetilmeden mahkumiyetleri yerine yazılı şekilde yanılgılı değerlendirme sonucu beraatlerine hükmedilmesi,…”

Kararın tamamına ulaşmak için tıklayınız.