İş tamamlandığı halde süresi dolan ve ilgilisi tarafından iadesi istenilmemiş olan teminat mektupları için SGK borcu olmadığına ilişkin yazıların geç gönderilmesine ilişkin yapılan işlem hk Muhasebat Genel Müdürlüğü yazısı

0
17

Konu hakkında Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü tarafından verilen bir genelge ile açıklama yapılmıştır.
Söz konusu genel yazıyı okumak için tıklayınız.